FV elektráreň

Koľko energie vyrobí fotovoltická elektráreň?

Množstvo energie, ktoré môžeme fotovoltaickou elektrárňou získať je závislé od množstva dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré sa v priebehu roka mení, preto sa pri fotovoltaických článkoch udáva špičkový výkon Wp. Zaujímavým údajom pri výpočte sú stredné hodnoty výkonu slnečného žiarenia v jednotlivých oblastiach a úrovne slnečného žiarenia dopadajúceho na plochu 1m2 pri sklone 35 stupňov v našich podmienkach v závislosti na ročnej dobe.

Mapa slnečného žiarenia na Slovensku

Fotovoltická elektráreň pozostáva z týchto základných prvkov:
  • Fotovoltický (solárny) panel, umiestnený na streche RD najlepšie na južnej strane , aby na panel dopadalo čo najviac slnečného žiarenia
  •  Montážny systém – sústava kotviacich prvkov (z hliníkových profilov a nerezovych kotiev) zabezpečujúcich ukotvenie panelov na streche.
  • Menič –zariadenie ,ktoré vyrobený jednosmerný elektrický prúd  z fotovoltaických  panelov  premení na striedavý prúd v súlade s Distribučnou sieťou.. Svojou činnosťou významne ovplyvňuje účinnosť

SolarEdge – komplexné riešenie ako spotrebovať vyrobenú energiu a tým skrátiť návratnosť investície.

 

Systém funguje tak, že prioritne zásobuje energiou spotrebu domácnosti. Vo chvíli, keď výkon prekročí spotrebu objektu ( tzv. prebytky) energia odchádza bezplatne do Distribučnej siete. SolarEdge využíva prebytky ktoré domácnosť v reálnom čase  na ohrev úžitkovej vody, prípadne na nabíjanie batérie LG RESU 7kWh alebo 10kWh . Tým je možné docieliť maximálne využitie potenciálu výroby a podstatne zvýšiť úspory energií.

Komponenty SolarEdge pre dynamický ohrev vody z prebytkov

Pre bežnú slovenskú modernú domácnosť so štandardnými energetickými nárokmi je takmer v každom prípade postačujúci fotovoltaický systém o výkone od 1 kW do 5 kW.
Je to dostatočný výkon na pokrytie bežného denného výdaju akejkoľvek domácnosti.

Ilustračný graf produkcie 

Graf ukazuje výrobu FV elektrárne podľa jednotlivých mesiacov. Z uvedeného grafu je zrejmé, že fotovoltaická elektráreň nikdy nebude vhodná ako plnohodnotný zdroj vykurovania. Výrobu v zimných mesiacoch spotrebuje bežná spotreba. V letných mesiacoch je výkon výrazne vyšší a tu je priestor doplniť FV elektráreň o využitie prebytkov na ohrev vody, prípadne finančne náročnejšia alternatíva ukladanie energie do batérie.

 

 

Na výkon elektrárne má vplyv okrem iných faktorov sklon a orientácia panelov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že ideálny je sklon 35° a azimut 180°. Na výkon panelov má vplyv aj teplota. Čím je okolitá teplota vyššia, tým je výkon panelu nižžší.

Jednotka výkonu Wp – Je maximálny špičkový výkon pri štandardizovanom teste STC (Standard Test Conditions). Podmienky, slnečná energia dopadá na fotovoltický panel kolmo a má hodnotu E = 1 000 W/m2, hustota atmosféry Am = 1,5 teplota článkov T = 25 °C. O výkone panelu v reálnych podmienkach viac vypovedá test NOCT (Normal Operating Cell Temperature), ktorý určuje výkon panelu pri sklone 45°, intenzita žiarenia 800 W/m, teplota 20°C, rýchlosť vetra 1 m/s.

Vplyv orientácie a sklonu panelov na výkon

FV Panely

Renomovaný výrobcovia panelov poskytujú záruku 12 až 15 rokov a garanciu ,že výkon panela nepoklesne po 25 rokoch o viac ako 15%.

Panely odolávajú poveternostným vplyvom a majú samočistiacu schopnosť.Hladký povrch priebežne umýva dážď a sneh sa z hladkého povrchu samovoľne zosúva.

Inštalujeme panely iba od nemeckých dodávateľov Memodo, Krannich, IBC solar AG

Konštrukcie pre FV elektrárne

Konštrukcie pre sedlové a ploché strechy sú konštruované tak , aby staticky zabezpečili ukotvenie panelov a zároveň ,aby nemali negatívny vplyv na samotnú strešnú krytinu.

Pre sedlové a ploché strechy dovážame na Slovensko FV konštrukciu ESDEC.  Pre sedlové strechy sa jedná o konštrukciu ClickFit EVO, ktorá sa vyznačuje variabilitou ,ktorú neposkytuje momentálne žiadna dostupná konštrukcia. Systém umožňuje osadiť panely aj na miesta, kde to bežnými konštrukciami nie je možné

ESDEC FlatFix Fushion – pre ploché strechy

Konštrukcie sa vyznačujú elegantným dizajnom . Panely sú kompletne z každej strany zavetrené čo podstatne znižuje  betónovú záťaž potrebnú k fixácii konštrukcie čo zároveň znižuje statický tlak na plášť strechy. Ďalším bonusom je, že pri relatívne nízkej celkovej hmotnosti je sklon panelov až 20 stupňov. Čo výrazne ovplyvňuje produkciu a samočistiacu schopnosť panelov. Štandardné konštrukcie majú sklon panelov 10 maximálne 15 stupňov.

Ohrev úžitkovej vody z prebytkov pre meniče Huawei, GoodWe

Jedná sa o externé zariadenie s vlastným monitoringom

Regulátor WATTROUTER poskytuje možnosť regulácie prebytkov na ohrev úžitkovej vody z prebytkov, plynulou reguláciou. Zároveň umožňuje cez internetovú mobilnú aplikáciu spínanie až 6 zariadení /závlaha,bazénová filtrácia, atd/ alebo podľa časových plánov . K dispozícii je velmi prehľadný monitoring celej domácnosti – výroba FV elektrárni, využitie vyrobenej energie, nákup z verejnej siete, pomer výroby a nákupu všetko v reálnom čase.

Menič

Srdcom každej elektrárne je menič . Zabezpečuje premenu energie, poskytuje monitoring výroby a prevádzkových stavov cez web aplikáciu. Obsahuje veľmi veľké množstvo elektronických obvodov a preto je pri výbere meniča potrebný dôraz na referencie výrobcu a dĺžku štandardnej záruky a spôsob uplatnenia záruky s ohľadom na dĺžku záručnej doby. Preferujeme meniče SolarEdge so zárukou 12 rokov..!!

Elektrárne SolarEdge Štandard

Elektráreň na kĺúč už od
3 289 eur s DPH
špičková technológia
maximálne využitie výroby
zabezpečujeme všetky potrebné administratívne úkony
na získanie štátnej podpory

Lokálny zdroj

Fotovoltaické elektrárne - priemysel a podnikanie

ESDEC - konštrukcie NOVINKA

Konštrukcie ESDEC - o 40% rýchlejšia montáž , iba 4 komponenty , iba jeden nástroj