Podmienky pripojenia do DS

 

 Podmienky pripojenia elektrárne do                                    Distribučnej siete                                                                                                                                                                                                                     „ Malá domácnosť „     

 

Podľa zákona 309/2009z.z. §4a bol zavedený pojem – Malá domácnosť. Cieľom novely zákona bolo znížiť administratívne nároky na vybudovanie a prevádzku malej fotovoltaickej elektrárne.

Malá domácnosť :

– maximálny inštalovaný výkon je 10kWp

– prebytky nevyužitej energie odchádzajú do verejnej siete bez úhrady

Jednotlivé DS majú odlišné podmienky pripojenia FV elektrárne.

 

ZS Distribúcia – podmienky pripojenia FV elektrárne je relatívne bez problémov. DS akceptuje prebytky do verejnej siete bez úhrady. Nepožaduje u starších objektov vykladanie merania na verejne prístupné miesto.

 

SS Distribúcia – stanovisko Stredoslovenskej Distribúcie k  FV elektrárňam pre domácnosti je , že neakceptuje prebytky do siete / bez definovanie tolerancie/ Táto požiadavka je nad rámec §4a zak. 309/2009 a zároveň diskriminuje  oproti sotatným DS. Riešením je inštalácia FV elektrárne hybridnej , prípadne SolarEdge s obmedzením prebytkov.

 

VS Distribúcia – v podstate sú pomienky totožné s ZS Distribúciou

Menu

Pre blizšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo telefonicky na čísle +421 (0)905 253 647.