Virtuálna batéria – požičovňa elektriny

Na všetky elektrárne v našej ponuke je možné zabezpečiť  Virtuálnu batériu

Požičovňa elektriny

 

Princíp: Cez deň, keď ste v práci, vám solárne panely generujú elektrinu, ktorú nevyužívate. Ak nechcete investovať do nákupu batérii, môžete túto prebytočnú elektrinu dodať (požičať). Keď sa vrátite z práce a slnko zapadne môžete si rovnaké množstvo odobrať .
Elektrinu si dokonca môžete požičať ešte pred tým, než ju vyrobíte, stačí, že ju neskôr vrátite.
  • Požičaná elektrina je stále vašim vlastníctvom, dostanete ju, keď ju budete potrebovať.
  • Vo faktúre za dodávku elektriny vám bude v plnom rozsahu odpočítaná.
  • Neplatíte žiaden fixný paušál – iba za službu prevzatia zodpovednosti za odchýlku na vašom výrobnom zariadení, ktorá je zákonnou podmienkou pre každý výrobný zdroj.
  • Cena tejto služby je pre fotovoltiku 3,75 EUR za 1 MWh elektriny, ktorú ste si  „odložili“ a následne aj odobrali.
Fakturácia
V podstate vám bude faktúrovaná vaša spotreba, ako doteraz, len množstvo komodity (silovej elektriny bez distribúcie) sa zníži o množstvo, ktoré ste
požičali a touto formou vám bude vrátená.

 Ukážka faktúry

Porovnanie Reálnej batérie a Virtuálnej batérie

Batéria Reálna

Reálna batéria pre fotovolatický systém je finančne nákladná, ale výhoda je v tom, že na kvalitné batérie výrobcovia poskytujú záruku 7 až 10 rokova životnosť až 15 rokov.
Vlastná batéria poskytuje nezávislosť od spoločností, ktoré ponúkajú iný spôsob využitia energie na následnú spotrebu.
Cena energie z distribučnej siete sa skladá z ceny Silovej energie a  ceny Distribúcie a regulované poplatky.

 

Pri sadzbe – DD2 je orientačná cena  nákupu elektriny
Silová elektrina – 1 kWh  cca 0,0821 eur
Distribúcia        – 1 kWh cca 0,0901 eur

 

Celkom za 1 kWh domácnosť zaplatí cca   0,1722 eur
Každá kWh čerpaná z reálnej batérie teda má pre domácnosť hodnotu úspory 0,1722 eur/kWh

 

Reálna batéria
+  nezávislosť
+ záruka až 10 rokov, životnosť 15 rokov
– obstarávacie náklady

 

Príklad :
Domácnosť vyrobí a uskladní denne 10 kWh energie , ktorú následne v noci spotrebuje
Cena 1kWh – 0,1722eur x 10kWh  = 1,722eur /deň
Úspora mesiac  – 1,722 x 30dní = 51,66 eur
 

Batéria Virtuálna

Virtuálna batéria – požičovňa elektriny funguje na základe zmluvy s dodávateľom elektrickej energie.

 

Elektrinu, ktorú cez deň odovzdáte ako prebytok do verejnej siete, si následne odoberiete v noci, za cenu Silovej elektriny.

 

Tzn., že Vám bude z faktúry odpočítané cca 0,0403eur za kWh.

 

Za kWh v sadzbe DD2 , ktorú odoberiete z virtuálnej batérie Vám bude vo faktúre zaúčtované :
1kWh  =   0,1722eur – 0,0403eur
Účtovaná 1kWh  je   0,1319er

 

Virtuálna batéria
+ prakticky žiadna investícia
+ nižšie účty za elektrinu
+ profit z energie ktorá by bola inak ako prebytok bez náhrady
– nižší zisk z vyrobenej energie
– potrebné zmluvné vzťahy s dodávateľom elektrickej energie

 

Príklad :
Domácnosť vyrobí nadbytok  a uskladní denne 10 kWh energie , ktorú následne v noci spotrebuje
Cena 1kWh – 0,0403eur x 10kWh  = 0,403eur /deň

 

Úspora za mesiac  – 0,403 x 30dní = 12,09 eur

Pre blizšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formulára alebo telefonicky na čísle 0905 253 647.