Stanovenie výkonu FVE

Výkon fotovoltaickej elektrárne pre rodinný dom

 

Pre stanovenie výkonu  FVE pre konkrétny rodinný dom, potrebujeme poznať spotrebu elektrickej energie (ďalej EE) daného rodinného domu (ďalej RD). A veľmi dôležitý je aj rozbor spotrebičov, ktoré a akým spôsobom sa na spotrebe podieľajú. Spotreba EE RD na Slovensku sa pohybuje od 3000 kWh (3 MWh), bežne sa stretávame so spotrebou 5000 kWp (5 MWh). Táto spotreba býva rozdielna podľa mesiacov a dokonca aj po dňoch. Iná je cez leto, iná cez zimu. Iná je v pracovné dni, iná cez víkend. Všetko to súvisí s tým ako RD (rozumej aj elektrickú energiu v nich) používame.

INŠTALOVANÝ VÝKON FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE

Inštalovaný výkon FVE je nominálny výkon uvedený na fotovoltaických paneloch udáva sa vo wattoch (Wp). Watt je malá jednotka a v praxi sa stretávame s jej 1000-násobkom-kilowatt (kWp). Dodávatelia fotovoltaických elektrární často hovoria o ich výkonenapr. 2 kilowatty (2 kWp).

Ak má jeden fotovoltaický panel panel výkon 250Wp  4 panely dávajú výkon 1.000Wp (1kWp) . Ak hovoríme o FV elektrárni s inštalovaným výkonom 2kWp fotovoltaický panel výkon 250 Wp a potrebná plocha 1,6m2,tak sa ide o 8 fotovoltaických panelov a o plochu potrebnú na nainštalovanie cca 13m2 pri sedlovej streche.

VÝROBA FOTOVOLTAICKEJ ELEKTRÁRNE

Výroba FVE je schopnosť  za určitý čas (v našom prípade použijeme 1 rokvyrobiť určité množstvo elektrickej energieUdáva sa v watthodinách (Wh), ale opäť je praktickejšia hodnota kilowatthodiny (kWh) alebo megawatt hodiny (MWh). V praxi platí, že 1 kWp inštalovaného výkonu FVE za kalendárny rok v našich zemepisných šírkach vyrobí elektrickú energiu 1.200 kWh (1,2 MWh). Samozrejme  tu zemepisné rozdiely.

FVE vyrába elektrickú energiu rozdielne počas mesiacov v rokuInak cez letoinak cez zimu. (Samozrejme noci FVE elektrickú energiu nevyrába).

FV elektráreň 2kWp t.j. 8ks panelov – ročná produkcia 

 

Z grafu je možné zistiť priemernú výrobu každý mesiac počas roku. Zjednodušeným prepočtom je možné vypočítať relatívnu dennú výrobu. Prepočet výroby v mesiacoch s najnižšou produkciou je priemerne 2 max 3 kWh denne . V mesiacoch s maximálnou produkciou  je priemerne 10 až 12 kWh. 

Z uvedeného je zrejmé, že v zimných mesiacoch domácnosť produkciu aj reálne spotrebuje. Nadôležitejšie je výkon elektrárne namodelovať  tak, aby v mesiacoch s maximálnou produkciou boli čo najnižšie prebytky do verejnej siete.

Domácnosť  iba bežné spotrebiče, bez ohrevu úžitkovej vody EE – takáto domácnosť má ročnú priemernú spotrebu do 3000kWh. Spotreba počas 24h priemerne predstavuje cca 8kWh. Ak predpokladáme , že spotreba cez deň je vyššia ako v noci tak na čas keby je produkcia elektrárne pripadá cca 5kWh. Pre takúto domácnosť odporúčame maximálne 8ks panelov s výkonom 2kWp.

Domácnosť  bežné spotrebiče s ohrevom úžitkovej vody EE – takáto domácnosť má ročnú priemernú spotrebu do 5000kWh. Spotreba počas 24h priemerne predstavuje cca 14kWh. Ak predpokladáme , že spotreba cez deň je vyššia ako v noci tak na čas keby je produkcia elektrárne pripadá cca 10kWh. Pre takúto domácnosť odporúčame maximálne 10ks panelov s výkonom 2,6kWp. Toto platí za podmienky, že prebytky EE sú za pomoci regulácie dodávané do bojlera.

Uvedené zjednodušené prepočty sú ilustračné a prestávajú platiť ak je do systému zaradená akumulácia EE do batérie, prípadne iné spotrebiče ako klimatizácie, bazény atd.

Zhrnutie:

Čo povedať záverom? Správne vybrať veľkosť FVE nie je jednoduché a potrebujete veľa skúseností z tejto oblasti. Ak uvažujete o inštalácii FVE, obráťte sa preto na odborníkov.

Slnečné elektrárne na strechách rodinných domov

Od spustenia dotačného programu v roku 2015 až po súčasnosť sa u nás nainštalovalo cca 3000 slnečných elektrární na strechách rodinných domov s výkonom približne 7 MWp. Celkovo máme na Slovensku teda viac ako 5500 fotovoltických zdrojov o výkone cca 544 MWp.

Úspora až 60 % nákladov na elektrinu

Do pozornosti sa v poslednej dobe dostávajú fotovoltické panely s batériou, v ktorej sa uskladňuje vyrobená elektrina. „Toto riešenie je vhodné pre bežnú domácnosť, ktorej spotreba elektriny je najvyššia ráno a poobede po návrate z práce a zo školy. Fotovoltické panely však vyrobia najviac elektriny počas dňa, keď je väčšinou minimálna spotreba. Ideálnym riešením je preto uskladniť vyrobenú elektrinu vo vysokokapacitnej batérii a využiť ju v čase, keď ju rodina doma potrebuje. Domácnosť s ročnou spotrebou 3 – 5 MWh tak môže ušetriť na elektrine aj stovky eur ročne, pričom náklady na prevádzku fotovoltických panelov sú minimálne,“

            Umiestnenie fotovoltaickej elektrárne

V rokoch 2009 až 2011 ste mohli umiestniť slnečnú elektráreň (fotovoltaickú elektráreň = FVE) prakticky kdekoľvek. Na poli, v záhrade, na pozemku alebo streche nehnuteľnosti. Od 1.7.2011 ju môžete upevniť len na nehnuteľnosti (streche alebo plášti) alebo konštrukcii pevne spojenej s nehnuteľnosťou (napr. krytie terasy).

Pre blizšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo telefonicky na čísle +421 (0)905 253 647.

Elektrárne SolarEdge Štandard

Elektráreň na kĺúč už od
3 289 eur s DPH
špičková technológia
maximálne využitie výroby
zabezpečujeme všetky potrebné administratívne úkony
na získanie štátnej podpory

Lokálny zdroj

Fotovoltaické elektrárne - priemysel a podnikanie

ESDEC - konštrukcie NOVINKA

Konštrukcie ESDEC - o 40% rýchlejšia montáž , iba 4 komponenty , iba jeden nástroj