SolarEdge – Optimizér

Vlastnosti optimizéru a vplyv na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku

 

 

  • Elektrárne  SolarEdge je možné realizovať výhradne s optimizérmi,
  • Elektrárne Huawei je možné prevádzkovať ako s optimizérmi ,tak aj bez ich použitia.

  • optimizér zabezpečuje, že sa panely navzájom neovplyvňujú – u štandardných FV elektrární určuje výkon celej série panelov ten s najnižším výkonom
  • vyššiu produkciu – panely sa navzájom neovplyvňujú a výkon každého je maximálny. Zníženie výkonu spôsobuje – nerovnomerná produkcia panelov už z výroby,zatienie,znečistenie,poruchový stav panelu.

 

  • monitoring na úrovni panelu – jedným kliknutím v aplikácii je možné vidieť každý panel kde na streche sa nachádza a či pracuje na maximum.

 

  • POŽIARNA BEZPEČNOSŤ
  • elektráreň bez optimizérov – 10ks panelov, svieti slnko, napätie cca 380VDC,ktoré nie je možné vypnúť.
  • elektráreň s optimizérmi – vypnutím elektrickej energie /napr. Hlavný istič pre dom/ sa automaticky zníži napätie  panelov  1V/1panel tzn. 10panelov = 10V čo je bezpečné napätie. Na streche je možné vykonávať údržbu a opravy bez obáv z úrazu elektrickým prúdom.

 

  • možnosť inštalácie panelov na viacej orientácií a sklonov

 

  • nižšie náklady na servis – v prípade poruchy panelu je hneď zrejmé o ktorý panel sa jedná.

 

Bez optimizéru – už pri prvom uvedení do prevádzky nie je možné zistiť či elektráreň pracuje na svoje maximum.  Zistiť po rokoch, či je výroba ako má byť je technicky komplikované. V prípade poruchy , je potrebné demontovať panely a meraním zisťovať ,ktorý je vadný, čo zvyšuje náklady na údržbu.

 

Treba si uvedomiť, že profit vysoko prevyšuje zvýšené finančné náklady použitím optimizérov.