Návratnosť

Návratnosť fotovoltaickej elektrárne – rodinný dom

 

Vypočítať návratnosť fotovoltaickej elektrárne vôbec nie je jednoduché. V čase životnosti elektrárne, ktorá môže byť 30 a viac rokov sa mení cena elektrickej energie.,ktorú domácnosť nakupuje, ale taktiež sa mení hodnota peňazí . Časová hodnota 1€ dnes (koľko tovaru si kúpim dnes za 1€) je iná, ako za 10 rokov

Pre ilustráciu navrhneme FV elektráreň 2kWp SolarEdge s ohrevom úžitkovej vody pre rodinný dom s ročnou spotrebou 5000kWh.

 FVE 2kWp SolarEdge OnGrid ročne vyrobí  2,5 MWh EE. Z tejto vyrobenej EE rodinný dom spotrebuje vďaka Solar Edge Home Energy Management takmer celú výrobu čo je 50% z jeho celkovej ročnej spotreby  5000kWh.

 

Cena za fotovoltaickú elektráreň

FVE je zariadenie, ktoré má slúžiť až 30 rokov a je technicky a odborne náročné na stavbu. Je možnosť  si svojpomocne kúpiť jednotlivé jej časti, zmontovať ,vybaviť administratívu a revízie. Ušetrené prostriedky budú iba z montážnych prác a administratívy, nakoĺko technológia pri priamom nákupe nebude lacnejšia ako od montážnej firmy. Realizácia na kľúč je síce drahšia, ale vyššie popísané činnosti zabezpečí váš dodávateľ.

FVE navrhnutá pre RD na kľúč –  SolarEdge OnGrid 2kWp je 5520eur

Ekonomika FVE
 • Náklady domácnosti na vybudovanie FVE
 • Cena EE ktorú domácnosť zaplatí za rok.
 • Dotácie z projektu zelená domácnostiam

 

Návratnosť
 • Cena FVE 2kWp  5 290 EUR
 • Dotácia Zelená domácnostiam 2 170 EUR
 • Náklady domácnosti 3 120 EUR
 • ušetrené množstvo energie 500 kWh
 • zníženie účtu za energiu 400 EUR (2.500 x 0,16 EUR/kWh)
 • návratnosť 7,8roka

 

Je to veľa, alebo málo?

To závisí od uhla pohľadu. Ak by sme mali peniaze v banke na termínovanom vklade, dostali by sme úrok 3,0 %. Čo to v praxi znamená? Investícia 3.000 EUR by nám ročne priniesla 90 EUR.

 

Fotovoltaika cena – zhrnutie:

Ak berieme do úvahy aj ekonomickú stránku, tak prevádzkovať FVE sa podľa nášho názoru oplatí aj domácnostiam a aj firmám.

Musíte rátať s tým, že:

 • neviete byť úplne nezávislí na distribúcii EE
 • ušetríte maximálne 30-40% ročnej spotreby EE
 • Správne navrhnutá FVE pre domácnosť má návratnosť približne 8-10 rokov, t.j. výnos 10% ročne
 • čím máte vyššiu spotrebu EE, tým viac sa FVE oplatí
 • čím drahšia EE, tým je rýchlejšia návratnosť FVE.

Menu

Elektrárne SolarEdge

Fotovoltaické elektrárne SolarEdge - technológia 21.storočia..!!
Zostavy pre každú domácnosť . Štandardné elektrárne ,elektrárne kombinované s ohrevom vody, hybridné s batériou 7kWh a 10kWh prípadne doplnené aj o ohrev vody.

Elektrárne EKONOMY

Fotovoltaické elektrárne EKONOMY - najlepší pomer kvality a ceny

FVE pre chaty

Fotovoltaické elektrárne pre objekty bez možnosti pripojenia na verejnú sieť. Zostavy pre malé chatky, ako aj pre objekty pravidelne využívané

Pre individuálny dopyt nás kontaktuje

Pre blizšie informácie nás kontaktujte prostredníctvom formuláru alebo telefonicky na čísle +421 (0)905 253 647.